Hymn Jubileuszowy

Ref. Niech radosny zabrzmi dziś hymn
Ku czci Serca Zbawiciela
Za kolejny jubileusz
Jego Straży Honorowej.

1) Minęło sto pięćdziesiąt lat
Wspólnoty serc wiernych Bogu,
Kochającej Jego Serce
Wciąż ranione grzechem ludzkim.

Ref. Niech radosny zabrzmi dziś hymn
 

2) Przy Sercu Bożym trwają wciąż,
Oddając co dzień swe życie,
By zło przez to wynagradzać
Ludzkich dusz i serc oziębłość.

Ref. Niech radosny zabrzmi dziś hymn
 

3) Przekażmy żar płonących lamp
Przyszłym pokoleniom w darze,
By wzrastała liczba ludzi
Wrażliwych na Bożą miłość.

Ref. Niech radosny zabrzmi dziś hymn