Święci i błogosławieni

bł. Edward Poppe
bł. Józef Maria Cassant
bł. Marcel Callo
bł. Maria Deluil-Martiny
bł. Pius IX
bł. Wizytki Męczennice
św. Mucjusz Maria Wiaux
św. Daniel Comboni
św. Joanna Franciszka de Chantal
św. Jan Bosco
św. Jan Ewangelista
św. Leonia Franciszka Salezja Aviat
św. Magdalena Zofia Barat
św. Maria Magdalena

 

Kalendarium wspomnień liturgicznych patronów i świętych Straży Honorowej NSPJ

 

Styczeń    

10 Św. Leonii Franciszki Salezji Aviat – założycielka Zgromadzenia Sióstr Oblatek św. Franciszka Salezego, członkini Straży Honorowej
24 Św. Franciszka Salezego – Biskupa i Doktora Kościoła, założyciela Zakonu Nawiedzenia NMP (Sióstr Wizytek), patrona Straży Honorowej NSPJ
30 Św. Mucjusza Marii Wiaux – członka Straży Honorowej
31 Św. Jana Bosco – propagatora Straży Honorowej we wszystkich swoich dziełach
 

Luty    

7 Bł. Piusa IX – członka Straży Honorowej
27 Bł. Marii Deluil-Martiny – pierwszej zelatorki i założycielki Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Serca Jezusa
 

Marzec    

19 Św. Józefa – Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, patrona Straży Honorowej NSPJ.
  Bł. Marcela Callo – męczennika, członka Straży Honorowej
 

Maj    

2 Św. Józefa Marii Rubio – członka Straży Honorowej
25 Św. Magdaleny Zofii Barat – założycielki Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa, członkini Straży Honorowej.
  Św. Wincenty Marii López Vicuña – założycielki Zgromadzenia Sióstr Służby Domowej pod wezwaniem Maryi Niepokalanej, członkini Straży Honorowej
 

Czerwiec    

8 Bł. Marii od Bożego Serca – członkini Straży Honorowej
10 Bł. Edwarda Poppe – kapłana, członka Straży Honorowej
17 Św. br. Alberta Chmielowskiego – założyciela Braci i Sióstr Albertynów, członka Straży Honorowej.
  Bł. Józefa Marii Cassanta – trapisty, członka Straży Honorowej
 

Lipiec    

22 Św. Marii Magdaleny – patronki Straży Honorowej NSPJ
 

Sierpień    

12 Św. Joanny Franciszki de Chantal – współzałożycielki Zakonu Nawiedzenia NMP (Sióstr Wizytek)
21 Św. Piusa X – członka Straży Honorowej
 

Wrzesień    

4 Bł. Diny Bélanger – zakonnicy ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa i Maryi, członkini Straży Honorowej
15 NMP Bolesnej – patronki Straży Honorowej NSPJ
26 Bł. Luigi Tezza – członka włoskiej Straży Honorowej
 

Październik    

3 Bł. Columba Marmion – członka Straży Honorowej
4 Św. Franciszka z Asyżu – patrona Straży Honorowej NSPJ
7 Bł. Giuseppe Tonolio – członka Straży Honorowej
10 Św. Daniela Comboni – członka Straży Honorowej
14 Św. Małgorzaty Marii Alacoque – patronki Straży Honorowej NSPJ, możliwość odpustu zupełnego
29 Bł. Don Rua – członka Straży Honorowej
 

Listopad    

18 Bł. ss. Męczenniczek z klasztoru Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny z Madrytu – członkinie Straży Honorowej
 

Grudzień    

27 Św. Jana Ewangelisty – patrona Straży Honorowej NSPJ

 

Źródło: https://strazhonorowa.przemyska.pl/swieci-i-blogoslawieni/