Kontakt

Diecezjalny Moderator
Arcybractwa Straży Honorowej  

Ks. Wiesław Szczygieł – tel. +48 696 872 832

E-mail: strazhonorowa.nspj@gmail.com