Apostolstwo

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa:

 • jest wspaniałym dziełem, które pozwala przemienić najbardziej obojętne działania w akty miłości poprze nawiązany kontakt pomiędzy sercem ludzkim i Sercem samego Więźnia naszego tabernakulum.
 • oświeca umysły nowym światłem, ukazującym potrzebę naszych czasów,
 • bolączki współczesności oraz sposoby jak im zarazić.
 • nie jest wyłącznie jedną z praktyk – jest całym życiem; przeżywaniem więzi,
 • przezywaniem zadośćuczynienia, życiem ofiarnym i apostolskim.
 • zaspokaja potrzeby dusz które pragną, aby królestwo Najświętszego Serca
 • ustanowione zostało w sercach i poprzez jednostki w całym społeczeństwie.
 • Oferuje chętnym sposoby doskonalenia się we wszystkich ich działaniach.
 • jest odpowiedzią na najgłębsze pragnienia naszego Pana: „Szukałem kogoś, kto by mnie pocieszył i nie znalazłem, …Gorąco pragnę być poznany przez ludzi”.

  Cechuje się Boską prostotą. Polega na tym, aby ofiarować Najświętszemu Sercu dokonania jednej godziny w ciągu dnia, bez wprowadzania zmian w istniejące zajęcia, a przede wszystkim prze westchnienie lub wyrażenie intencji: „Wszystko dla Ciebie, Panie, Jezu Chryste, dla twojej chwały, aby okazać Ci moją miłość.

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana jest dla wszystkich:

 • dla dzieci – które w ten sposób nauczą się coś ofiarować naszemu Panu, oczekując Pierwszej Komunii św.;
 • dla młodych – którzy zostaną uodpornieni przeciw racjonalizmowi i naturalizmowi i nauczą się ofiarować Bogu jakąś część każdego dnia swojego życia. dla kobiet – które zrozumieją dar samych siebie Bogu i przez Boga innym ludziom;
 • dla mężczyzn – którzy będą potrafili bronić swojej wiary i sprawiać, aby wszędzie ją szanowano;
 • dla grzeszników – sposobem, aby powrócić do Najświętszego Serca;
 • dla obojętnych – sposobem, aby pokochać Najświętsze Serce;
 • dla żarliwych – sposobem, aby połączyć się z Najświętszym Sercem;
 • dla apostołów – sposobem, aby zdobyć Najświętsze Serce, albowiem im bardziej aktywne jest apostolstwo danej duszy, tym bardziej wskazane jest, aby żyła ona w kontakcie z Sercem Jezusa.

Dlatego Straż Honorową trzeba nie tylko znać, ale przede wszystkim trzeba ją przeżywać, oraz dawać ją poznawać to:

 • pracować nad rozszerzeniem miłości Chrystusa, której symbolem jest Jego Serce
 • być instrumentem miłosierdzia Bożego dla dusz
 • uczyć naszych braci doskonałego wypełniania ich obowiązków
 • codziennie prowadzić ich duchowo na ich posterunek Straży: do tabernakulum
 • przyczyniać się do zwycięstwa Kościoła, zobowiązanego do kontynuowania tu na ziemi zbawczej misji Chrystusa.

Ojciec Piotr Roztworoski w książce pt. „Myśli, powiedzenia, anegdoty” pisze:

„Żyjemy wśród świata, w którym dużo jest rozpaczy. Świata, który gorączkowo szuka drogi. Który się szarpie. W którym jest zmęczenie. Niepokój i wątpliwości, błądzenie i niewiara. I musimy mieć wielkie serca dla całej biedy tego świata, w której i my jesteśmy. Ale w tym wszystkim my nie możemy upodobnić się do tych, którzy wątpią. My musimy wiedzieć i to dobrze wiedzieć, bo świat tego właśnie od nas potrzebuje. Potrzebuje wiedzieć, że my wiemy, że my mamy pewność naszej wiary. Że my znamy Chrystusa.