Zostań Członkiem SH

Warunki przyjęcia do Straży Honorowej NSPJ

Niezbędnym warunkiem przynależności jest stan łaski uświęcającej (bez grzechu ciężkiego) oraz zdrowie psychiczne.


Aby zostać członkiem Arcybractwa należy:

  • uczestniczyć w ceremonii uroczystego przyjęcia do Straży Honorowej NSPJ w kościele, dokonanej przez Księdza Dyrektora lub Zelatora. Jeśli nie ma takiej możliwości, osoby te mogą dokonać zwykłego przyjęcia. 
  • zostać wpisanym (imię i nazwisko, Godzina Obecności, data wstąpienia) do Księgi Arcybrackiej w Dyrekcji Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ u Sióstr Wizytek w Krakowie, a wcześniej, w przypadku uroczystego przyjęcia, do Księgi Wpisowej prowadzonej przez Zelatora;
  • pobrać i wypełnić Formularz wpisowy do SH NSPJ oraz wysłać na adres Zelatorki Archidiecezjalnej:
    P. Halina Graboń, Widna Góra, ul. Jarosławska 49
    37-500 Jarosław
  • codziennie praktykować wybraną Godzinę Obecności przy Sercu Jezusa (zapomnienie nie obciąża sumienia grzechem).

Dlaczego warto wstąpić do  Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa?

Każdy musi przyznać, że dołożył swoją cząstkę do męki naszego Zbawcy. Najświętsze Serce Pana Jezusa pragnie nam dopomóc głębiej zrozumieć moc cierpienia, przejaśnionego łaską spływającą z Krzyża Chrystusa. Dlatego winniśmy oddawać  miłość i cześć Boskiemu Sercu Jezusa oraz okazywać swoją wierność  przez szerzenie kultu Jego Najświętszego Serca.

Czynić  to możemy indywidualnie  lub m.in. we wspólnocie Straży Honorowe Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uczestnicząc w Eucharystii otrzymujemy odpust zupełny zachowując podstawowe warunki a także otrzymujemy łaski od Boga dzięki łączności modlitewnej całego bractwa.

Do czego zobowiązuje członkostwo?

Wybrać jedną godzinę w ciągu dnia i przeżyć ją, ofiarując Jezusowi wszystko, co w tym czasie będziemy czynić (pracę, modlitwę, przygotowanie posiłków, zajmowanie się dziećmi, odpoczynek, podróż…). Nie musisz niczego zmieniać w swoich obowiązkach z wyjątkiem pragnienia serca, by w tym czasie być blisko Jesusa – Twoje myśli, słowa, czyny, cierpienie a zwłaszcza Twoja miłość, to wszystko poświęcaj Jemu. W ten sposób zjednoczysz swoje codzienne obowiązki z ofiarą Jezusa, który oddał życie za wszystkich ludzi na drzewie krzyża, by zbawić świat i pozostał w każdej Eucharystii.

Po wybraniu godziny obecności powinieneś zgłosić się do animatora wspólnoty – zelatorki – aby przyjąć Cię do Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Twojej parafii.

Kto może należeć do Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa?

Każdy – dziecko, dorosły, osoba konsekrowana i świecka – może być członkiem Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Zaproszenie

Otwórz swoje serce dla Jezusa i wpuść go do swojego codziennego życia. On niech będzie Twoim Przewodnikiem. Wstąp do Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa i zostań jego członkiem. Pozwól, aby jeszcze bardziej ogarnęła Ciebie Boża miłość i by Twoje serce stawało się doskonalsze mając za wzór Najświętsze Serce Pana Jezusa.


Uroczyste przyjęcie do Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ

Hymn „O Stworzycielu Duchu przyjdź”

Przemówienie księdza opiekuna

Drodzy Kandydaci!

Oto za chwilę zostaniecie uroczyście przyjęci do Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa – czyli będziecie pełnić Honorową Straż w obecności Chrystusa przynajmniej przez jedną godzinę w ciągu doby, modląc się, uświęcając swoje zajęcia i prace, które w tej go­dzinie przyjdzie Wam wypełnić dla chwały Bożej i ku pożytkowi bliźnich.

Postawcie sobie pytania: czy w tej Godzinie chcecie naśladować Boga, czego żąda św. Paweł od chrześcijan, czy dacie Chrystusowi świadectwo swoim życiem, słowem i myślą, czy w tej godzinie będziecie bliżej Boga i bliźniego? Przypomnijcie sobie zalecenia Soboru Watykańskiego II: „Świeccy, którzy idąc za swym powołaniem, wstąpili do któregoś ze stowarzyszeń lub instytutów zatwierdzonych przez Kościół, niech zarazem usiłują przyswoić sobie wiernie znamię życia duchowego, właściwe tym instytutom” (AA, 4).

Waszym obowiązkiem będzie nieustanne poznawanie zadań i celów Straży Honorowej NSPJ oraz wypełnianie ich dla Bożej chwały. Cechą charakterystyczną członków tego Arcybractwa jest umiejętność łączenia swej pracy z modlitwą myślną przez wzbudzanie intencji, uświadamianie sobie obecności Boga w świątyni swojej duszy, gdzie miłosierny Pan przemawia przez głos sumienia. Przez praktyki Stowarzyszenia – takie jak Godzina Miłosierdzia, ofiarowana za osoby, rodziny lub grupy społeczne, w duchu wynagrodzenia lub przebłagania, a także losowanie biletów, odmawianie „Drogocennego Ofiarowania” – będziecie się wyróżniać wśród wiernych; a jeżeli będziecie wierni praktykom i Statutom, staniecie się naśladowcami Boga w swoim środowisku pracy i życia.

Poprzez przynależność do Stowarzyszenia będziecie lepiej poznawać głębię kultu Serca Jezusa, a zwłaszcza jego dwa zasadnicze elementy – miłość i wynagrodzenie. Odtąd łatwiej Wam będzie uświęcać się, gdyż będziecie przebywać we wspólnocie apostolskiej, w której przez comiesięczne spotkania, gdzie można dzielić się swoimi spostrzeżeniami i uwagami, otworzy się przed Wami świat nowej rzeczywistości, przez którą możecie przemieniać swoje środowisko.

Drodzy Kandydaci!

Jesteście wezwani przede wszystkim do dawania dobrego przykładu w swoim otoczeniu. Oczy Waszych znajomych i przyjaciół, odtąd utkwione w Was, będą oczekiwać czynów na miarę wezwania, jakim od dzisiaj zostaliście obdarowani według łaski Chrystusa.

Wracajcie częściej do tych chwil, jakie dzisiaj przeżywacie, i odnawiajcie akt zaciągnięcia się do Straży Honorowej, za który Kościół Święty daje Wam odpust cząstkowy, a w chwili zaciągnięcia się – odpust zupełny (Statuty Arcybractwa, art. 13.).

Miejcie przed oczyma pierwszą Straż Honorową obecną na Golgocie u stóp krzyża, która w chwilach konania Jezusa ofiarowała Ojcu niebieskiemu krew i wodę, które wypłynęły z boku Zbawiciela. Niech święci Patronowie Straży Ho­norowej wyproszą Wam potrzebne łaski na każdą godzinę życia. Amen.

Kapłan zadaje pytanie: „Czego żądacie?”

Kandydaci z zelatorem (zelatorką) odpowiadają: Pragniemy zaciągnąć się do Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, aby To Boskie Serce lepiej poznawać, goręcej kochać i wiernie Mu służyć.

Kapłan: Czy gotowi jesteście wypełniać wszystkie obowiązki, związane z przynależnością do Straży Honorowej?

Kandydaci :Jesteśmy gotowi!

Kapłan: Złóżcie więc swoje przyrzeczenia.

Odmówienie „Aktu zaciągnięcia się do Straży Honorowej NSPJ”

Najdroższy Jezu, ja…, zaciągam się dziś dobrowolnie i z całego serca do Straży Honorowej, by ze wszystkich sił wychwalać To godne uwielbienia Serce, by Mu okazywać miłość i pocieszać Je w o- puszczeniu i niewdzięczności, jakich doznaje od ludzi.

Przyrzekam Ci, o Jezu, że z pomocą Twojej łaski stawiać się będę wiernie w godzinie od… do…, którą obieram za Godzinę Straży, na stanowisku: poświęcenia, wynagrodzenia i miłości. Amen.

Kapłan poświęca medaliki, po czym podaje każdemu do ucałowania, mówiąc:

„Przyjmij znak twojej obecności przy Sercu Jezusa na obronę duszy i ciała, abyś przez łaskę Zbawiciela i pomoc Jego Niepokalanej Matki zasłużył(a), by dostąpić wiecznego błogosławieństwa.

W imię Ojca i Syna, i Ducha św. Amen”.

Pieśń: Boskie Serce Jezusa proszę najgoręcej….