Modlitwa Jubileuszowa

MODLITWA JUBILEUSZOWA (według pism s. Marii Bernaud od Najświętszego Serca, Założycielki)

W radości jubileuszowego świętowania * dziękujemy Ci, Ojcze Przedwieczny, * za dar Serca Twego umiłowanego Syna. * Jemu to na polskiej ziemi * od 150 lat oddaje hołd Straż Honorowa * i swoją miłością oraz wynagrodzeniem za grzechy ludzkie * pragnie zagoić Jego wciąż krwawiącą ranę. * Wdzięczni za bogactwo łask minionego czasu, * które spłynęły na Kościół św., * Ojczyznę, parafie i wspólnoty strażowe, * Twemu Sercu, Jezu, * powierzamy dalsze losy Arcybractwa, * ufni, że nie zabraknie tych, * którzy przekażą to wielkie dziedzictwo przyszłym pokoleniom. * Prosimy, * błogosław naszym modlitwom i pracom, * aby Twoje Serce  wciąż było przystanią * i źródłem mocy dla wszystkich, * którzy się ku Niemu zwrócą. * Ześlij na nas Ducha miłości i prawdy, * zjednocz we wspólnych dążeniach * i prowadź wraz z Najświętszą Maryją Panną * i innymi świętymi Patronami Arcybractwa * ku niebieskiej ojczyźnie, * gdzie na zawsze zamieszkamy * w Boskim sanktuarium Twego Najświętszego Serca*
Amen.