Życie Arcybractwa

Sam Jezus Chrystus – doskonały Mistrz i Nauczyciel – pokazał, jak należy czcić Boga w duchu i prawdzie. W swoim Sercu, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, Jezus adorował nieustannie Boga-Ojca i do dnia dzisiejszego wielbi Go na naszych ołtarzach i w niebie. Szczytem adoracji okazywanej Ojcu jest Jego Najświętsza Eucharystia. Pod zasłoną Hostii oddał wszystko, pod pokorną postacią chleba ukrył nawet swoje Ciało.

Członkowie Straży Honorowej chcąc naśladować Jezusa Chrystusa zachęcani są, by umartwiać swoje ciało, unicestwiać ducha, ofiarować serce, a przede wszystkim poddać swoja wolę w duchu poświęcenia, ofiary i miłości. W takim stanie wewnętrznego i zewnętrznego uniżenia się przed Bogiem dusza modli się, błaga i przeprasza. Po cichej kontemplacji śpiewa pieśń uwielbienia i całkowitego oddania się.

Doskonały akt uwielbienia jest najpiękniejszym owocem wiary, nadziei i miłości, najobfitszym źródłem pokory.