Historia Straży Honorowej

Droga powstania Arcybractwa Najświętszego Serca Pana

Stowarzyszenie powstało w 1863 r. najpierw jako Bractwo, a było to w liturgiczne święto Pięciu Ran Chrystusa, a w 1879 r. jako Arcybractwo w Bourg-en-Bresse koło Lionu we Francji, gdzie znajduje się Klasztor Sióstr Nawiedzenia NMP.
Zgromadzenie to założył w 1610 r. wielki czciciel Serca Jezusowego – św. Franciszek Salezy wraz ze św. Joanną de Chantal.

Siostry Wizytki, zgodnie z duchowością Założycielki swego zakonu, szczególnie wielbiły Boskie Serc. Kult ten wzmógł się po objawieniach św. Małgorzacie Marii Alacoque w klasztorze Wizytek z Paray-le-Monial. Odtąd w różnych czasach pojawiało się wielu czcicieli Boskiego Serca. Należała do nich także Wizytka – S. Maria Konstancja Bernaud od Najświętszego Serca Pana Jezusa, która w klasztorze Bourgen-Bresse założyła Bractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Marię Konstancję Bernaud Pan natchnął głęboką myślą, by odnaleźć sposób na rozpalenie w innych pragnienia lepszego czczenia Serca Bożego. Zaczęła więc rozważać słowa Psalmu 68, gdzie czytamy: „szukałem pocieszyciela, ale nie znalazłem”… Zatapiała się też w słowach wypowiedzianych przez Jezusa do Apostołów w głębokim żalu: „jednej godziny nie mogliście czuwać?”. Często również wracała do słów wypowiedzianych przez Założyciela Zgromadzenia – św. Franciszka Salezego: „chciałbym, aby zamiast cierniowej korony otaczała Serce Pana Jezusa korona wszystkich serc ludzkich”. Pan Jezus szukał kogoś, kto by współczuł, łączył się z Nim i wynagradzał. Tak więc siostra Maria Konstancja w tych słowach odnalazła miejsce dla straży honorowej, ofiarując wszystko Bożemu Sercu za wynagrodzenie grzechów świata. W ten właśnie sposób powstała idea obecności jednej godziny przy Najświętszym Sercu Pana Jezusa. Siostra przedstawiła również obraz zegara, gdzie u góry był napis: chwała, dziękczynienie i wynagrodzenie, w którego środku widniało Serce.

Zapoczątkowane w 1863 r. Stowarzyszenie Straży Honorowej uzyskało uznanie od władz kościelnych, a Papież Leon XIII wyniósł je w 1878 r.do godności Arcybractwa. Straż Honorowa szybko się rozszerzyła w innych krajach. Na grunt Polski przeniósł ją w 1869 r. biskup Antoni Gałecki z lokalizacją przy kościele Sióstr Wizytek w Krakowie. W klasztorze Sióstr Wizytek przy ul. Krowoderskiej znajduje się Centrala Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ, którego celem jest szerzenie szczególnej czci Serca Boskiego Zbawiciela.
Działalność Straży Honorowej była ograniczona w latach okupacji hitlerowskiej i następnie w okresie rządów komunistycznych. Obecnie ożywia się na nowo.
Metropolita krakowski w liście skierowanym do Arcybractwa przy Klasztorze Sióstr Wizytek napisał m.in.: „Cieszę się, że kult Serca Bożego ożywia się dzięki pracy Sióstr Wizytek na tym odcinku. Z całego serca życzę, by ten kult rozwijał się jak najbardziej i przesyłam błogosławieństwo dla Księży Dyrektorów, Zelatorów i wszystkich ośrodków „Godziny Obecności” przy Sercu Bożym w całej Polsce i za granicą”.

Zegar czuwań

Zegar Straży utworzony jest przez wieniec z gwiazd 12, obejmuje on cały świat i zawsze jest ktoś, kto czuwa, czci Boskie Serca, które znajduje się wewnątrz tarczy. Jest ono nieustannie oplecione modlitwą czcicieli, których oznaczają te gwiazdy. To jest tak, że jeżeli my, w Polsce, śpimy to czuwają w innym zakątku świata. Czuwanie to polega na szczególnym łączeniu się z Jezusem podczas obranej przez siebie modlitwy. Ofiarujemy w niej Boskiemu Sercu to wszystko czym się zajmujemy. Nade wszystko myślą i sercem łączymy się z Jezusem, pozostając przy wykonywaniu codziennych zajęć. Tak więc zasadniczym rysem jest to, iż Straż nie ma w swym założeniu, by obraną godzinę spędzać wyłącznie w świątyni; jeśli jest taka możliwość – należy z niej skorzystać, jednak nie jest to wymagane. Dusza ma się kierować ku Jezusowi, który pełen smutku czeka na wynagrodzenie – a wynagradzać ma miłością; stawać się apostołem w sprawach codziennych; nawiązać jedność z Chrystusem w czasie, o którym nikt nie wie. Św. Małgorzata Maria powiedziała: „wszystko z miłości – nic z przymusu”. Tak więc czuwajmy z Chrystusem konającym w Ogrójcu i na Kalwarii wynagradzając Jego zbolałemu Sercu. Pocieszajmy Serce Boże naśladując pokorną i wdzięczną miłość św. Marii Magdaleny. Warto wiedzieć, że pierwszą Strażą Honorową czuwającą przy Zbawicielu, który potrzebował pocieszenia i obecność dusz rozmiłowanych w Nim – była Maryja, matka Jezusa, Jan – ukochany Jego uczeń i Maria Magdalena – rozmiłowana w Chrystusie. Otrzymali oni największą nagrodę jaką otrzymała pierwsza Straż Honorowa – tzn. Obecność w chwili otwarcia Jezusowego Serca. Oni pierwsi wpatrywali się w to pełne słodyczy Serce przebite włócznią. Jezus po dziś dzień poszukuje grona kochających osób, pragnących Go pocieszać i wynagradzać Mu swoją miłością, wierną i pamięcią – obojętność i niewdzięczność ludzi, dla których Zbawiciel tyle wycierpiał.