Św. Małgorzata Maria Alacoque

Św. Małgorzata Maria Alacoque jest szczególną patronką Straży Honorowej NSPJ ze względu na posłannictwo, które przyjęła i w dziejach chrześcijańskiej duchowości zapewniło jej szczególne miejsce.

Urodziła się w Burgundii w 1647 r. jako córka notariusza i sędziego. Ojca straciła bardzo wcześnie i od ośmiu lat wzrastała w bardzo trudnych warunkach. W wieku 24 lat wstąpiła do Klasztoru Wizytek w Paray-le-Monial.

Wkrótce po złożeniu ślubów wieczystych doznała pierwszej łaski mistycznej, która pozwoliła jej wniknąć głęboko w miłość Najświętszego Serca Jezusowego, wzywając ją do szerzenia jego kultu w duchu zadośćuczynienia. Wezwanie to jednak okazało się trudniejsze do zrealizowania, niż można by przypuszczać. Napotkała na sprzeciwy i nieufność.

Po pierwszym objawieniu nastąpiły dalsze: w 1674 r. żądanie pierwszopiątkowej Komunii św. przyjmowanej w duchu wynagrodzenia, a 16 czerwca 1675 r. wielkie objawienie z deklaracją: „Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi” i z żądaniem ustanowienia osobnego liturgicznego święta. Dziesięć lat później, gdy została wychowawczynią nowicjuszek, mogła wśród nich bez większych sprzeciwów szerzyć kult Najświętszego Serca tak, jak sama dzięki mistycznym przeżyciom go pojmowała.

W tym mniej więcej czasie w obrębie klasztoru powstała pierwsza kaplica poświęcona Najśw. Sercu Jezusowemu, a już przedtem s. Małgorzata Maria wraz z siostrami obchodziła uroczyście święto Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zmarła po krótkiej chorobie 16 października 1690 r. Idea kultu Najświętszego Serca rozwijała się i zataczała w świecie coraz szersze kręgi, a właściwe miejsce jego patronki z Paray-le-Monial autorytatywnie uwypuklił Pius XII w swej encyklice Haurietis Aquas: „Najważniejsze miejsce wśród tych, którzy krzewili kult Najśw. Serca Jezusowego, zajmuje św. Małgorzata Maria Alacoque… Zapalona niezwykłą gorliwością sprawiła, nie bez podziwu wierzących, że kult ten nabierał właściwych sobie wymiarów, różniąc się od wszystkich form pobożności chrześcijańskiej podkreśleniem elementu miłości i wynagrodzenia…

Kult ten nie zjawił się w Kościele nagle… lecz stanowi spontaniczny wykwit żywej wiary i gorącej pobożności, którą ludzie obdarzeni nadprzyrodzonymi darami żywili względem Zbawiciela i Jego chwalebnych ran… Z tego wynika, że objawienia św. Małgorzaty Marii nie wniosły nic nowego do katolickiej nauki w tej materii. Mają one jednak swoje znaczenie polegające na tym, że Chrystus Pan, ukazując w nich Serce Najświętsze, chciał w niezwykły sposób zwrócić umysły ludzkie ku kontemplacji i czci tajemnicy miłości, którą miłosierny Bóg okazał względem rodzaju ludzkiego”.

Straż Honorowa, która powstała wiele lat po śmierci s. Małgorzaty Marii rozwija się stale pod kierownictwem swoich wspaniałych przewodników, w jej świętym orszaku Małgorzata Maria – oblubienica Serca Jezusowego – wiedzie pod swą opieką ubogich, maluczkich i nieszczęśliwych.

Źródło: https://www.strazhonorowa.pl/patronowie