Struktura organizacyjna Arcybractwa

Dyrekcja krajowa w Polsce

ks. bp Stanisław Salaterski - Delegat ds.Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ Konferencji Episkopatu Polski – 
e-mail:  salaterski@diecezja.tarnow.pl

Klasztor Sióstr Wizytek w Krakowie
e-mail: siostry@wizytki.pl

ks. Józef Gaweł SCJ - Dyrektor Krajowy 
e-mail: jgawel@scj.pl

s. Maria Bernadeta Wysocka OVM
e-mail: dyrekcja@strazhonorowa.pl

Dyrektorzy diecezjalni

ks. Piotr Grochowiecki – diecezja bielsko-żywiecka

ks. Tomasz Moskal – diecezja kielecka

ks. Wiesław Szczygieł – archidiecezja przemyska

ks. Stanisław Gruca SCJ – diecezja sosnowiecka

ks. Jarosław Staszewski TChr – archidiecezja szczecińsko-kamieńska

ks. Stanisław Łątka – diecezja tarnowska

ks. Wiesław Mokrzycki – diecezja zamojsko-lubaczowska