Formacja

Członkowie Straży Honorowej chcąc naśladować Jezusa Chrystusa zachęcani są, by umartwiać swoje ciało, unicestwiać ducha, ofiarować serce, a przede wszystkim poddać swoja wolę w duchu poświęcenia, ofiary i miłości. W takim stanie wewnętrznego i zewnętrznego uniżenia się przed Bogiem dusza modli się, błaga i przeprasza. Po cichej kontemplacji śpiewa pieśń uwielbienia i całkowitego oddania się. Doskonały akt uwielbienia jest najpiękniejszym owocem wiary, nadziei i miłości, najobfitszym źródłem pokory.

Wszyscy członkowie Arcybractwa zobowiązani są do częstego przyjmowania sakramentów świętych, adoracji Najświętszego Sakramentu, jak najczęstszego uczestniczenia w codziennej Mszy św. i nabożeństwie do Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Matki Bożej oraz nabożeństwie Godziny Świętej.

Powołane w sposób szczególny dla oddania czci Najświętszemu Sercu Jezusa Arcybractwo, wprowadza swoich członków w kult  Bożego Serca, pogłębiając w nich nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu.

Członkowie Arcybractwa na całym świecie jednoczą się w nieustannej modlitwie – każdy wpisany jest w tarczę  tzw. „zegara” gdzie zaznaczone są wszystkie godziny dnia ,w tym również godzina, którą sam wybrał i podczas której w sposób szczególny jednoczy się z obecnym w tabernakulum Chrystusem  ofiarując Mu  wypełniane podczas tej godziny zajęcia. W naszej parafialnej Świątyni również jest taki „Zegar”.

Dawane w ten sposób świadectwo własnego życia czyni członków Arcybractwa apostołami Bożego Serca w ich własnych środowiskach , włączając ich w nurt nowej ewangelizacji.