Dokumenty Kościoła Katolickiego

Klemens XIII – Dekret Kongregacji Obrzędów „Instantibus” o ustanowieniu liturgicznego święta ku czci Serca Jezusowego (6 II 1765)

Leon XIII Encyklika o poświęceniu się ludzi Najświętszemu Sercu Jezusowemu Annum sacrum (1899)

Pius XI – Encyklika – O ustanowieniu święta Naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla – QUAS PRIMAS (1925r)

Pius XI – Encyklika o wspólnym zadośćuczynieniu Najświętszemu Sercu Jezusowemu Miserentissimus Redemptor (1928)

Pius XI – Encyklika Caritate Christi compulsi o powszechnym obowiązku wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusa (1932)

Pius XII – Encyklika o kulcie Najświętszego Serca Jezusowego Haurietis aquas (1956)

Paweł VI – List Apostolski Investigabiles divitias Christi (1965)

Paweł VI – List Apostolski Diserti interpretes o kulcie Najświętszego Serca Jezusowego (1965)

Jan Paweł II Rozważania o Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa (Anioł Pański 1985) Rozważania o Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa (Anioł Pański 1986) Rozważania o Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa (Anioł Pański 1989)

Przemówienia Jana Pawła II wygłoszone w Paray-le-Monial we Francji (1986)

List o Najświętszym Sercu z okazji 300-letniej rocznicy śmierci św. Małgorzaty Marii Alacoque (1990)

Jan Paweł II – Przemówienia wygłoszone z okazji kanonizacji bł. Klaudiusza La Colombière (1992)

Jan Paweł II – Homilia – SERCE JEZUSA — ŹRÓDŁO ŻYCIA I ŚWIĘTOŚCI (1997r)

Jan Paweł II – List do ordynariusza Lyonu z okazji poświęcenia ludzkości Najświętszemu Sercu Pana Jezusa (1999)

Jan Paweł II – Orędzie na stulecie poświęcenia ludzkości Najświętszemu Sercu Pana Jezusa (1999)

Jan Paweł II – Przemówienia do członków Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego (2003)

Benedykt XVI – Encyklika o miłości chrześcijańskiej Deus caritas est (2005)

Benedykt XVI – List z okazji 50-lecia encykliki Haurietis aquas Piusa XII (2006)

Dokumenty Episkopatu Polskiego