Godzina Święta – grudzień 2021

Na miesiąc grudzień 2021 r. i na rozpoczęty Adwent – czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana, polecamy dwie wersje Godziny Świętej. Zachęcamy do modlitwy…

 

„Gdyby to pobożne ćwiczenie rozpowszechniło się, gdyby dusze żarliwe w każdy czwartek wiernie stawiały się w Ogrodzie Getsemani, aby w nim przedłużać i – według słów Pawła apostoła – „uzupełniać” to wielkie zadośćuczynienie, rozpoczęte przez Najświętsze Serce Pana Jezusa w czasie Jego męki, jak potężne byłyby takie błagania, jak bardzo przyspieszyłyby godzinę zmiłowania i przebaczenia, tryumf Kościoła świętego  i ocalenie naszej Ojczyzny”.