Relacja z przebiegu Dnia Skupienia – 08.10.2022 r.

Piękny jesienny dzień 8 październik 2022 r. zgromadził w Jarosławskim Opactwie członków Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa diecezji przemyskiej na dorocznym Dniu Skupienia.

Na zaproszenie odpowiedziało 27 wspólnot o łącznej liczbie 160 osób. Niektórym wspólnotom towarzyszyli kapłani,  ich opiekunowie, którzy w czasie głoszonej konferencji posługiwali w konfesjonałach, a następnie uczestniczyli w koncelebrze Mszy świętej.

O godzinie 9:00 nastąpiło zawiązanie wspólnoty. Ks. Moderator Wiesław Szczygieł powitał wszystkich przybyłych, a szczególnie ks. Bp. Krzysztofa Chudzio, kapłanów i siostry zakonne. Po zapoznaniu się z porządkiem spotkania głos zabrał ks. bp. Krzysztof. Swoją konferencję rozpoczął od przypomnienia członkom straży o słowach przyrzeczenia, które wypowiadamy wstępując do SH: „Teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” przez swoje sakramenty, Eucharystię. Powinniśmy nieustannie wielbić Serce Pana Jezusa, wynagradzać Mu za grzechy ludzkości i odpowiadać na Jego miłość.

Po konferencji zgromadziliśmy się na Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem księdza biskupa, ks. Moderatora i obecnych kapłanów, wsłuchując się w homilię ks. Bpa Krzysztofa. W Liturgię Słowa i oprawę włączyli się członkowie wspólnot strażowych. Podczas Mszy świętej swoje przyrzeczenia złożyła trójka nowo przyjętych Członków Straży Honorowej.

Pod koniec Eucharystii ks. Moderator podziękował ks. Biskupowi za wygłoszoną konferencję, Słowo Boże w czasie liturgii Mszy św. podkreślając, że to dla naszej wspólnoty wielki zaszczyt, że ks. Bp pomimo wielu zajęć przyjął nasze zaproszenie i po raz pierwszy odkąd pamiętamy poprowadził Dzień Skupienia.

Po krótkiej przerwie na kawę i ciasto ks. Moderator poprowadził Godzinę Świętą przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Po udzieleniu błogosławieństwa obecni skorzystali z możliwości ucałowania relikwii św. Małgorzaty Marii Alacogue.

Kończąc ks. Wiesław podziękował wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu Dnia Skupienia, wspomniał o planie rekolekcji, a także powtórzył słowa ks. Bp o mającej się odbyć początkiem następnego roku peregrynacji kopii obrazu NSPJ znajdującego się w ołtarzu głównym Opactwa po diecezji przemyskiej. Potem zaprosił wszystkich na gorący posiłek w miejscowej jadalni.

TUTAJ CAŁA FOTORELACJA Z DNIA SKUPIENIA

Podsumowując ten Dzień Skupienia, należy powiedzieć, że był on wspólną radością i dziękczynieniem Panu Bogu za możliwość spotkania, podzielenia się zarówno tymi dobrymi jak i przykrymi sytuacjami, które w czasie pandemii nie ominęły naszych członków i ich rodzin. Obserwując tych, którzy przybyli dało się wyczuć serdeczność i tęsknotę.

Za to wszelkie dobro, jakie doświadczyliśmy:  „Niech Żyje Jezus zawsze w sercach naszych!”.

Krótka relację z całego dnia skupienia można odsłuchać poniżej: