Godzina Święta – grudzień 2022

„Wieczny, nieskończony, sprawiedliwy i święty Boże, przychodzę oddać Ci pokłon wraz z Twoim Synem i wyniszczyć się aż do głębi mego jestestwa przed Twym Majestatem. Ofiaruję Ci konanie i boleści Serca Jezusowego na zadośćuczynienie Twej sprawiedliwości i na przebłaganie za grzechy moje 
i grzechy wszystkich ludzi.”

Poniżej można pobrać Godzinę Świętą w wersji PDF: