Relacja z Dnia Skupienia – 16.10.2021 r.

Krótka relacja z przebiegu Dnia Skupienia
Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa w diecezji przemyskiej.

    

Dzień 16 października 2021 r. został przez Arcybractwo Straży Honorowej nie przypadkowo wybrany na dzień skupienia wspólnot z diecezji przemyskiej. Chcieliśmy ten dzień i jego owoce zawierzyć wstawiennictwu naszych świętych Patronów jak również, świętemu Janowi Pawłowi II w przypadającą w tym dniu 43 rocznicę wyboru naszego rodaka na Stolicę Piotrową. Wspomniany papież, nasz rodak był wielkim czcicielem Bożego Serca, wielokrotnie zachęcał nas, aby nadal pielęgnować kult Bożego Serca, zachęcając do budowania cywilizacji miłości.

Zaproszenie do wspólnego spotkania po długim okresie dającej się odczuć w każdej dziedzinie życia panującej pandemii koronawirusa, przyjęły 23 wspólnoty o łącznej liczbie 230 osób. 

Dziesięciu wspólnotom towarzyszyli kapłani, którzy razem z nami słuchali konferencji, posługiwali w konfesjonale, a także modlili się z nami w czasie sprawowanej Ofiary Mszy Świętej.

Po zawiązaniu wspólnoty, przywitaniu obecnych, a także krótkim wprowadzeniu ks. Wiesława Szczygła Moderatora diecezjalnego, głos zabrał ks. dr Damian Płatek SCJ. Wspomniany kapłan nawiązał do Wielkiej Nowenny, ponownego zawierzenia Polski Sercu Jezusowemu, a w dalszej części starał się przybliżyć temat: „Jubileusz i co dalej?”. W swych konferencjach nawiązał do rewolucji francuskiej, która dążyła do wyparcia Pana Boga z życia publicznego i osobistego. Jednak przyszedł upragniony czas  ożywienia kultu Serca Pana Jezusa. Swoje konferencje głoszone z przerwą dla bliźniego przy kawie i drożdżówce, a także podczas głoszonej homilii w czasie Mszy Świętej oparł na ułożonej przez założyciela Księży Sercanom o. Leona Dehona koronce ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. W czasie tych spotkań omawiał tajemnicę wcielenia, Męki Pańskiej i Eucharystii z występującymi przy każdej tajemnicy pięcioma częściami. Rozwijając temat tajemnic odwoływał się do doświadczeń z życia wziętych oraz przykładów, co w znaczny sposób utrwaliło w pamięci omawiane treści.

Po Mszy Świętej wszyscy uczestniczyli w Adoracji Najświętszego Sakramentu prowadzonej przez ks. Wiesława Szczygła, a także przez młodzież z piękną oprawą muzyczną. Po udzielonym błogosławieństwie członkowie Straży udali się na gorący posiłek, a następnie zaopatrywali się w materiały strażowe, książki, z których największym zainteresowaniem cieszyła się pozycja nowo wydanej Godziny Świętej.

Kończąc tę relację z przebiegu dnia skupienia informujemy wszystkich zainteresowanych, że w najbliższym czasie zamieścimy na naszej stronie internetowej pełne teksty konferencji ks. dr Damiana Płatka SCJ.

 

Poniżej zamieszczamy nagrania z Dnia Skupienia:

  1. Rozpoczęcie Dnia Skupienia Ks. Wiesław Szczygieł 8:31
  2. Konferencja I -część 1 Ks. dr Damian Płatek SCJ 19:46
  3. Konferencja I -część 2 Ks. dr Damian Płatek SCJ 17:22
  4. Konferencja 2 Ks. dr Damian Płatek SCJ 31:02
  5. Ewangelia z kazaniem Ks. dr Damian Płatek SCJ 25:01
  6. Zakończenie Dnia Skupienia Ks. Wiesław Szczygieł 4:54

 

Obszerna fotorelacja znajduje się poniżej: