Spełnione marzenie….

Ks. Proboszcz Parafii Królowej Polski w Jarosławiu wielokrotnie zaznaczał, że chciałby założyć wspólnotę Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusai marzenie się spełniło.

W dniu 26 września 2021 r. podczas uroczystej Mszy Świętej, oprawianej przez kandydatów do Straży Honorowej, również po stosownej homilii ks. proboszcza przyrzeczenie o wstąpieniu do wspólnoty złożyło 22 osoby. W trakcie przyjęcia wymienionym członkom wręczono akty wstąpienia, medaliki, książeczki codziennej obecności przy Sercu Jezusa, a także pierwsze bilety zelatorskie.

Po zakończonej Eucharystii członkowie SH spotkali się na spotkaniu formacyjnym, podczas którego wybrali ze swego grona zelatorkę p. Elżbietę Miś, kandydaturę której zaakceptował obecny na spotkaniu ks. proboszcz Krzysztof Szczygielski.

Również ks. proboszcz został opiekunem duchowym wspólnoty.

Spotkanie przy wspaniałym cieście i gorącej herbacie przebiegało w miłej atmosferze. Obecne na spotkaniu przedstawicielki diecezji wyjaśniały przebieg Godziny Świętej, obecności przy Sercu Jezusa w wybranej godzinie, nawiązały do obowiązku uczestniczenia w I-piątkowych Mszach św. wynagradzających za zniewagi Sercu Jezusowemu, a także odpowiadały na zadawane pytania przez członków wspólnoty.

Kończąc spotkanie ks. proboszcz podziękował obecnym, a odmówioną modlitwę zakończył udzielonym błogosławieństwem.

Chwała Panu za kolejną wspólnotę ASHNSPJ, która niewątpliwie dojrzała jako owoc przeżytej Wielkiej Nowenny.