Dzień Skupienia – ważne ogłoszenie

Informujemy wszystkie Wspólnoty Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa w diecezji przemyskiej, że w dniu 16 października 2021 r. planujemy spotkać się na dorocznym Dniu Skupienia.

Gospodarzem spotkania będzie Opactwo Benedyktyńskie w Jarosławiu. Jest to miejsce nie przypadkowo wybrane, ale jakby kontynuacja przeżytej przez wielu członków Straży Honorowej Wielkiej Nowenny, rekolekcji, a dla tych, którzy nie mieli tej możliwości, spotkania się z Panem Jezusem przed tym szczególnym obrazem.

Dysponuje też miejscem bezpiecznym na świeżym powietrzu do odmówienia modlitwy różańcowej w miesiącu różańca świętego, a także spaceru podczas przerwy z równoczesnym obejrzeniem stacji drogi krzyżowej, baszt itp.

Rozpoczęcie Dnia Skupienia o godzinie 9:00 rano, a zakończyć chcemy odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15:00.

W programie tego spotkania przewidziana jest konferencja, adoracja Najświętszego Sakramentu, Eucharystia, modlitwa różańcowa.

Zgłoszenia proszę kierować do ks. Wiesława Szczygła Moderatora Diecezjalnego ASHNSPJ na nr. tel.: 696-872-832 lub Haliny Graboń na nr. tel.: 660-357-397 do dnia 12 października br. podając ilość uczestników.

Zapewniamy, że w miejscu spotkania stosowane są wymogi sanitarne zgodnie z obowiązującymi bieżącymi przepisami.

Nasza chęć spotkania w jak najszerszym gronie członków zawierzamy modlitwom zanoszonym do Pana Boga przez Serca Jezusa i Maryi.

                                                     

                                                                     Niech Żyje Jezus!